Leden

Per 1 januari 2018 is HOTZO gestopt. Een deel van de leden is overgegaan naar ZOLO. Wij willen zichtbaar blijven in Utrecht Zuid, daarom staat onze site tot 1 januari 2020 online. Verder verwijzen we je door naar zolowerken.nl

 

Ronald Kamerbeek

Ronald Kamerbeek

Een belangrijke drijfveer is het leveren van een duurzame bijdrage aan de maatschappij. Ik heb gedurende 20 jaar ervaring opgedaan met het realiseren van complexe bouwkundige opgaven, waarbij duurzaamheid hoge prioriteit had. In projecten vind ik het belangrijk dat de direct betrokkenen in het proces vertegenwoordigd zijn en inspraak hebben. Goed en helder communiceren is daarbij een voorwaarde. Mijn sterke kant is het verenigen van esthetica, bouwtechniek, betaalbaarheid, en duurzaamheid in het eindproduct. Ik hanteer daarbij een projectmatige insteek en een menselijke benadering.

  • Projectmatig werken
  • Complexe projecten
  • Technische duurzaamheid
  • Sociale duurzaamheid
  • Zorggerelateerde projecten
  • Kinderopvang
  • Regelgeving