Leden

Per 1 januari 2018 is HOTZO gestopt. Een deel van de leden is overgegaan naar ZOLO. Wij willen zichtbaar blijven in Utrecht Zuid, daarom staat onze site tot 1 januari 2020 online. Verder verwijzen we je door naar zolowerken.nl

 

pasfoto Diana Bak

Diana Bak

Bij zowel opgaven in het sociaal domein (transformatie) als bij ruimtelijke opgaven verbindt Diana Bak als procesgeograaf mensen in de organisatie met betrokkenen buiten de organisatie. Door verwachtingen te managen, eindgebruikers/klanten te betrekken en helder te communiceren brengt zij het project, het proces én uw team tot een duurzaam eindresultaat.

Diana is een kordaat no-nonsense type met voldoende sensitiviteit om bestuurders, maar ook bewoners mee te nemen in de verandering die vaak nodig is om iets tot stand te brengen. Of het nu gaat om een nieuwe woonwijk onder de rook van een fabriek of om een samenwerking tussen zorgpartijen met de bedoeling de burger te versterken in zijn zelfredzaamheid.geograaf