HOTZO stopt! Doorstart met ZOLO per 2018

20 november 2017

Per 1 januari 2018 is HOTZO gestopt. Een deel van de leden is overgegaan naar ZOLO. Wij willen zichtbaar blijven in Utrecht Zuid, daarom staat onze site tot 1 januari 2020 online. Verder verwijzen we je door naar zolowerken.nl

 

Officiële bestuursmededeling
Op de ALV van afgelopen donderdag bleek er onvoldoende draagvlak te zijn om de vereniging in zelfstandige vorm voort te zetten. Er stond geen nieuwe penningmeester op. Als gevolg daarvan heeft de ALV een aantal besluiten genomen. Per 1 januari 2018 wordt (met op één stem na op unaniem besluit) de vereniging HOTZO opgeheven, en worden na ontbinding de resterende activa ondergebracht bij ondernemersvereniging ZOLO waar we reeds een samenwerkingsverband met hadden (conform artikel 32.3 van de verenigingingsstatuten: ‘Aan een eventueel batig saldo bij de vereffening moet de algemene vergadering een bestemming geven, die zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van de vereniging.’). Als tegenprestatie kunnen HOTZO-leden tot 1 januari 2018 deelnemen aan alle activiteiten van ZOLO. Omdat deze vereniging qua activiteiten, uitgangspunten en cultuur grote overeenkomsten vertoont met HOTZO zijn we tot deze keuze gekomen. Je zult eind dit jaar een mail ontvangen met een link naar ZOLO, waarna je zelf kunt dan kiezen of je lid wordt van ZOLO. Let op: je wordt dus NIET automatisch lid van ZOLO; indien je lid wilt worden dien je je zelf via genoemde link in te schrijven als nieuw lid van ZOLO. Vanuit privacyoverwegingen worden geen adresgegevens doorgegeven aan ZOLO, die blijven bij HOTZO. Het ZOLO-bestuur is akkoord gegaan en heet jullie/ons van harte welkom. Daarnaast neemt ZOLO graag een voormalig HOTZO-lid op in haar eigen activiteitencommissie en is bereid een deel van de activiteiten in Utrecht-Zuid te organiseren.

Wat doet ZOLO?
Nieuwe verbindingen, nieuwe kansen. ZOLO heeft elke eerste vrijdag van de maand een borrel, meestal in café Kanaalzicht. Je zult dan consumptiemuntjes ontvangen, net als je gewend bent van HOTZO. De masterclasses worden wisselend gepland. De contributie van ZOLO is 60 euro per jaar, dat is dus 5 euro minder dan je gewend bent. Ook zal ZOLO begin 2018 een driegangendiner in de wijk Lombok organiseren. Je fietst dan van plek naar plek om te eten. Ik werd heel enthousiast van de pitch van bestuursleden Wim de Oranjeman en Cor van Schendel (zegt Anneke).

Wat brengt december ons/jou aan ondernemersactiviteiten?
De eerste aankomende activiteit voor HOTZO- en ZOLO-leden is: 1 december een decemberborrel in de Cereolfabriek. De tijden zijn anders dan je gewend bent: van 16-19 uur. Ben je van plan te komen? Meld je dan aan via eventbrite. ZOLO is samen met ons van plan op dat moment een netwerkactiviteit in te lassen, zodat de HOTZO- en de ZOLO-leden elkaar beter leren kennen.

De tweede activiteit is op 15 december. Dat is een borrel in Pop-up professionals. De link ontvang je nog.

Hartelijke groet,

het HOTZO-bestuur